Support voor Deliveroo riders in België

Het maximumbedrag dat je in 2022 kunt verdienen is nog niet door de FOD Financiën meegedeeld maar je kan nog steeds van de voordelen van het P2P-statuut kunt genieten,. Zodra het bekend is, zullen wij je informeren. Het moet gelijk zijn aan of iets hoger zijn dan €6390 (bruto). Tel hierbij altijd de fooien en inkomsten die via andere platforms zijn verdiend.

Het P2P Statuut Verander onderwerp

Het P2P-statuut

In 2018 heeft België een nieuwe wet goedgekeurd omtrent diensten die aangeboden worden via erkende deeleconomieplatformen, zoals Deliveroo. Deze wet is op 5 augustus 2018 in werking getreden. Met “P2P” wordt er verwezen naar mensen die hun diensten verlenen in de deeleconomie.

Riders die zich inschrijven om met het P2P-statuut te rijden met Deliveroo, kunnen dankzij deze nieuwe wet een zeker bedrag met lage belastingen bijverdienen. Zolang je onder de jaarlijkse limiet blijft, worden inkomsten verdiend met het P2P-statuut immers niet beschouwd als beroepsinkomen.

De jaarlijkse limiet in 2021 is € 6390.

Op deze pagina vind je al de info over de platformeconomie.

Hieronder een overzicht van de voorwaarden voor de deeleconomie:

  1. Diensten tussen particulieren die worden geïntermedieerd door een deeleconomieplatform zoals Deliveroo
  2. Tijdelijke diensten tussen particulieren (in dit geval is er een maandelijkse limiet op hoeveel je kan verdienen)
  3. Bepaalde diensten aan verenigingen en overheidsdiensten (in dit geval staat er een maandelijkse limiet op hoeveel je mag verdienen)

Heb je je antwoord niet gevonden? Klik hier

Andere thema's