Het rider-steunfonds van Deliveroo: voor riders die zijn getroffen door het coronavirus

Jouw veiligheid is onze prioriteit. We willen ervoor zorgen dat riders die regelmatig met ons rijden en het virus hebben opgelopen of door een medische instantie in quarantaine zijn geplaatst, in aanmerking komen voor financiële steun voor maximaal 14 dagen.

Deliveroo heeft een steunfonds opgericht om riders die getroffen zijn door het virus in deze moeilijke periode te steunen. Dit is een eenmalig, tijdelijk fonds, met als doel riders in deze unieke en moeilijke omstandigheden te steunen.

Het beleid kan worden aangepast naarmate deze ongekende situatie zich ontwikkelt.

Deliveroo gaf al richtlijnen over hoe je jezelf en anderen kunt beschermen. We houden dagelijks contact met de betrokken instanties en blijven je op de hoogte houden van de nieuwste adviezen zodra wij ze krijgen.

Dit fonds is bedoeld om die riders te steunen die dit het hardst nodig hebben. Maar fraude is een strafbaar feit. Daarom willen we benadrukken dat we bij misbruik van het fonds onze rechten ten volle zullen laten gelden. Dit kan betekenen dat je dienstcontract beëindigd wordt, maar ook andere juridische maatregelen zijn mogelijk. We brengen ook de politie en andere wetshandhavers op de hoogte als we misbruik vermoeden.

Heb je COVID-19 opgelopen of ben je door een medische instantie in quarantaine geplaatst, neem dan contact op met rider support voor meer informatie over hoe je financiële steun van het fonds kunt aanvragen.

Voor alle anderen: pas goed op jezelf en bezoek regelmatig de Roo Community voor de nieuwste informatie over hoe je veilig blijft tijdens je activiteiten voor Deliveroo.