Overzicht van de vergadering van de 05/07/2022

Op 5 juli 2022 konden de vertegenwoordigers van het Deliveroo Rider Forum deelnemen aan de laatste vergadering van deze eerste editie van het Deliveroo Rider Forum in België. In de nabije toekomst zullen nog andere verkiezingen worden georganiseerd om andere riders in België de kans te geven vertegenwoordiger te worden. 

De riders die in Brussel wonen, werden uitgenodigd in de Deliveroo-kantoren en deze die buiten Brussel wonen, werden vergezeld door Deliveroo-collega's om samen een videogesprek te voeren. 

Het doel van deze laatste bijeenkomst was om de onderwerpen die de riders eerder hadden besproken af te sluiten en om de indrukken van de riders over de 3 bijeenkomsten van deze eerste editie van het Deliveroo Rider Forum te verzamelen. Deze feedback van de riders zal het Deliveroo-team helpen om de inhoud van de volgende vergaderingen die met de toekomstige verkozenen zullen worden gehouden, te verbeteren. 

We begonnen de vergadering met een gedetailleerde uitleg over riders die hun leveringen met een auto doen. Dit is toegestaan, maar deze riders moeten een vergunning voor goederenvervoer hebben als de lege lading van het voertuig meer dan 500 kilo bedraagt, zoals hier wordt uitgelegd. 

Het team legde vervolgens de maatregelen uit die zij hebben genomen met betrekking tot de identiteitscontrole van riders via de Rider-app (hier is een voorbeeld), om ervoor te zorgen dat alle mensen die met Deliveroo rijden aan alle vereiste voorwaarden voldoen.

Ook hebben wij gedetailleerd de Better Together-campagne (de campagne die ruiters en restaurants samenbrengt) en recente juridische ontwikkelingen aan de vertegenwoordigers gepresenteerd.  

Etienne, vertegenwoordiger van de Luikse riders, verklaarde dat hij en de andere Luikse riders denken dat er in de zomer meer orders voor riders kunnen komen. Ons team legde uit dat we quota's van riders per stad hebben op basis van de vraag van Deliveroo's klanten en dat we niet meer riders aan boord nemen dan deze quota's. In Luik bijvoorbeeld zijn er al enkele maanden geen nieuwe riders meer bijgekomen om de huidige riders de kans te geven hun tijd op de weg optimaal te benutten. Met de zomervakantie gaan veel gezinnen echter naar het buitenland en dit kan, naast de huidige economische situatie, de oorzaak zijn van een lichte daling van het aantal bestellingen. 

Etienne wees er ook op dat er in Luik meer marketingcampagnes zouden kunnen worden gevoerd om deze daling van het aantal bestellingen te compenseren. 

Een andere vraag ging over "cash out", d.w.z. de mogelijkheid om de inkomsten van de app onmiddellijk naar je bankrekening over te maken. Deze optie is momenteel niet meer beschikbaar. Dit maakt het factureringssysteem veel complexer en daardoor moeilijker voor de riders om hun inkomen te berekenen.

Een van de riders vroeg ook hoe de Deliveroo-dienst verder kon worden verbeterd. Deze rider bestelt bijvoorbeeld vaak bij Deliveroo voor zijn gezin en heeft te maken gehad met onbeleefde riders. Ter herinnering, de riders die met Deliveroo rijden, rijden onder de P2P en het zelfstandige-statuut. Wij nodigen riders, restaurants en klanten uit om ons feedback te geven over hun slechte ervaringen. Het is dankzij deze feedback dat wij de dienstverlening kunnen verbeteren. 

Ter afsluiting bespraken we de toekomst van het Deliveroo Rider Forum. De riders die tijdens de eerste editie vertegenwoordigers waren, gaven hun feedback voor de volgende editie van het forum: 

  • Ze worden vaak gecontacteerd door riders in hun stad om informatie over wat er dagelijks op het terrein gebeurt door te geven aan het Deliveroo-team. 
  • De riders zouden elkaar vaker persoonlijk willen ontmoeten, het was jammer dat er soms verschillende afwezigen waren. Iedereen was het erover eens dat actieve deelname van iedereen de besprekingen versterkt.
  • Over het algemeen waren alle vertegenwoordigers tevreden over de vergaderingen en interacties met Deliveroo omdat het team zeer beschikbaar was om vragen transparant te beantwoorden.