Deliveroo Rider Forum: overzicht van de vergadering van de 16/11/2021

Op 16 november 2021 werd de eerste vergadering van het Deliveroo Rider Forum gehouden in de kantoren van Deliveroo België, nabij het Sint-Katelijneplein in Brussel. De dag begon om 10h30 met een gastronomisch ontbijt. 

Niet alle 18 vertegenwoordigers waren aanwezig. Sommige vertegenwoordigers konden die dag ook niet naar Brussel reizen en namen online deel aan deze eerste vergadering. Het Deliveroo-team had dus de kans om Tigran (Sint-Truiden), Etienne (Luik), Soufiane (Brussel), Hassan (Leuven) en Emmanuel (Hasselt) te ontmoeten. Meer dan 700 riders brachten hun stem uit om deze vertegenwoordigers te kiezen. Sommige van de gekozen riders verklaarden dat zij andere riders in hun stad hadden gevraagd op hen te stemmen. Anderen gaven er de voorkeur aan om verkiezing te winnen zonder "campagne te voeren" en lieten de riders in hun stad stemmen volgens de programma’s die op de Deliveroo-website werden geplaatst. 

Het Deliveroo-team begon met te vragen wat de verwachtingen waren van de vertegenwoordigers van het Deliveroo Rider Forum die deze vergadering bijwoonden. Over het algemeen waren de verwachtingen van de riders vooral gericht op de veiligheid op de weg, de uitrusting van de riders en de mogelijkheid om als tussenpersoon te fungeren tussen andere riders in hun stad en het Deliveroo-team. 

Het Deliveroo-team begon met het schetsen van het verloop van de dag en benoemde de belangrijkste doelstellingen van het Deliveroo Rider Forum, namelijk:

 • Luisteren naar de ideeën en feedback van de riders als vertegenwoordigers van de andere riders in België.
 • Uitleg over de werking van het Deliveroo-team, dat elke dag werkt aan het verbeteren van de ervaringen van riders op de weg. 
 • Een overzicht geven van het Deliveroo-nieuws en andere Deliveroo-projecten.
 • Om de vooruitgang die uit het Deliveroo Rider Forum komt te delen met de rest van de riders in België.

Vervolgens stelde het operations team zich voor. Dit is het team dat verantwoordelijk is voor de opvolging, ondersteuning, communicatie, evenementen, wedstrijden en onboarding van riders in België. Dit team bestaat uit 10 personen. 

Om deze ochtend rijk aan informatie af te sluiten, lichtte de woordvoerder van Deliveroo België het laatste nieuws over Deliveroo toe: 

 • Het verschil tussen de verschillende statuten in België werd toegelicht en Deliveroo presenteerde de verdeling per categorie: P2P (85% van de riders), zelfstandige (10% van de riders) of student-zelfstandige (5% van de riders).
 • Er werd meer uitleg gegeven over de rechtszaak waarmee Deliveroo België wordt geconfronteerd en meer bepaald de kwestie van de zelfstandige riders en hun behoefte aan flexibiliteit. Hiervan vertelden de riders dat ze deze flexibiliteit ten zeerste appreciëren (kiezen waar en wanneer te rijden, en met verschillende platformen).
 • Er werd uitleg gegeven over de politieke discussies die erop gericht zijn om activiteiten via deelplatformen zoals Deliveroo te reguleren. Deliveroo presenteerde de website Platformwork.be, het overlegplatform dat door de regering is opgezet om getuigenissen te verzamelen.
 • Tot slot werden meer details gegeven over de bescherming en veiligheid die Deliveroo biedt, zoals een verzekering voor riders, gratis opleidingen zoals het Europees certificaat Eerste Hulp, geboortepremies of ziekteverlof, enz.

De riders en het Deliveroo-team genoten vervolgens van een heerlijke Aziatische maaltijd van restaurant Yaki.

Na dit moment van ontspanning, woonden de vertegenwoordigers de presentatie bij van de verschillende Deliveroo-teams in België:

 • De manager van het Strategy team stelde zich voor. Haar team is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen op basis van uitgebreide data-analyse, zoals de opening van nieuwe steden in België. 
 • De verschillende managers van het Operations team hebben hun werk in detail toegelicht (Performance & Rider Supply manager en Community manager).
 • De manager van het Commercial team heeft de werkzaamheden van zijn team gepresenteerd. Dit team is grotendeels verantwoordelijk voor de relaties met restaurants. 
 • De manager van het Marketing team heeft ook haar werk, haar acties en haar marketingcampagnes in België voorgesteld. 
 • De manager van het Deliveroo for Work team, voorheen bekend als Deliveroo for Business, legde de vertegenwoordigers ook uit dat er bij Deliveroo een afdeling speciaal voor bedrijven is. 

Aangezien veiligheid op de weg een prioriteit is voor Deliveroo en de riders, presenteerde het Deliveroo-team uiteraard de acties met betrekking tot veiligheid op de weg die in voorgaande jaren werden voorgesteld. Een paar voorbeelden zijn de VIAS-workshops over verkeersveiligheid en de workshops om je fiets te onderhouden en te repareren. De acties die in 2022 zullen plaatsvinden, kwamen ook aan bod, zoals de training met het Rode Kruis, de verandering van kits, de Deliveroo-campagnes over verkeersveiligheid, enz. 

Om de dag goed af te sluiten, kregen de vertegenwoordigers de tijd om in een Q&A sessie specifieke vragen te stellen, die vaak afkomstig waren van riders uit de stad van de vertegenwoordiger. De vragen hadden betrekking op de door de concurrentie gebruikte zakken, de verbetering van de wachttijden, het gebrek aan hoffelijkheid van bepaalde restauranthouders of klanten, de controles van Deliveroo om ervoor te zorgen dat de riders de ondertekende overeenkomst naleven, de mogelijkheid om bepaalde gebieden uit te breiden, enz. Het doel van dit Deliveroo Rider Forum is niet alleen om antwoorden te geven, maar vooral om te kunnen handelen naar de ideeën en opmerkingen van de vertegenwoordigers. 

Dit is wat er is besloten na het dialoog met de vertegenwoordigers:

 • Oprichting van een Whatsapp-groep per stad om de communicatie tussen de riders onderling en met het Deliveroo-team te vergemakkelijken.
 • Restaurants regelmatig herinneren aan het belang van vriendelijkheid en respect voor de riders.
 • Vanuit communicatieperspectief, hebben de vertegenwoordigers gemeld dat zij en alle andere riders niet op de hoogte waren van alle voordelen die Deliveroo aan riders biedt, zoals ouderschapsverlof en ziekteverlof voor zelfstandige. Deze voordelen zullen dan ook duidelijker worden belicht, zodat alle riders duidelijk op de hoogte zijn van deze punten. 
 • Wat de verkeersveiligheid betreft, hebben de aanwezige vertegenwoordigers een specifiek verzoek geformuleerd: verbetering van de communicatiemiddelen met Deliveroo wanneer zich een noodsituatie voordoet, zoals een verkeersongeval. De vertegenwoordigers vroegen om een communicatiekanaal voor noodgevallen op te zetten, en dit is een suggestie die het Deliveroo-team zal analyseren. 
 • Nog steeds wat de verkeersveiligheid betreft, vroegen de vertegenwoordigers om een duidelijker uitleg over de werking van de Flare-app, aangezien die voor hen niet duidelijk is. 
 • Het communiceren van aanvullende informatie in verband met het door de regering georganiseerde overlegplatform.

Deze acties zullen worden uitgevoerd wanneer dat nodig is.

De aanwezige riders werden ervan op de hoogte gebracht dat de tweede vergadering van het Deliveroo Rider Forum in januari zal plaatsvinden en dat de aan het forum gewijde website-pagina binnenkort zal worden bijgewerkt met de notities van deze eerste vergadering.

Dank aan de vertegenwoordigers voor hun actieve deelname aan deze eerste bijeenkomst! Het Deliveroo Rider Forum had niet beter kunnen beginnen!